Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Avtaleverk – kirken

Gjeldende avtaler for Forskerforbundets medlemmer organisert i KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Hovedavtale

Hovedavtalen 1. januar 2014 – 31. desember 2017 (prolongert til 31. desember 2018)

Tilleggsavtale til Hovedavtalen fra 1. januar 2017 (prolongert til 31. desember 2018)

Hovedtariffavtale

Riksmeklerens møtebok – tariffoppgjøret 2018 (19.09.18)

Hovedtariffavtalen 1. mai 2016 – 30. april 2018

Tilleggsavtale til Hovedtariffavtalen fra 1. januar 2017

Mellomoppgjøret 2017: Vedlegg til protokoll (20.06.17)

Tariffavtale om avtalefestet pensjon (AFP) fra 1. januar 2017

Sentrale særavtaler i KAs tariffområde 1. januar 2017 – 31. desember 2018

  • Del denne siden: