Hovedorganisasjonen KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for virksomheter med kirkelig/kristen forankring. Hovedtyngden av virksomhetene som er medlem i KA er de lokale og nasjonale organene i Den norske kirke.

Forskerforbundet har ca. 10 medlemmer i virksomheter organisert i KA.

De sentrale forhandlingene i KA-området foregår mellom hovedsammenslutningene og KA. Forskerforbundet deltar i forhandlingsutvalget Unio-KA.

De lokale forhandlingene i KA foregår mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved den enkelte virksomhet. Det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som forhandler lønn for deg lokalt.