Lokale tillitsvalgte ved NTNU

De lokale tillitsvalgte blir valgt inn av medlemmene i hver enhet. I listen under finner du representantene som sitter i LOSAM for din enhet for perioden 2024-2025. 

Lokale tillitsvalgte ved NTNU

I NTNUs tilpasningsavtale til hovedavtalen i staten står det at medbestemmelse skal utøves gjennom lokale samarbeidsutvalg (LOSAM). LOSAM består av representanter fra arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter. 

De lokale tillitsvalgte sørger for at våre medlemmers stemme blir hørt, og jobber for at ansatte skal ha medvirkning på viktige saker som påvirker sitt arbeidsforholdet. Forskerforbundets tillitsvalgte møtes jevnlig, og jobber med informasjon, drøfting og forhandlingssaker.

Bruk din LOSAM-representant til å påvirke hva som skjer på egen arbeidsplass, og les gjerne møtereferatene for å holde deg oppdatert om hva som skjer ved din enhet. Referatene finner du på Innsida (krever innlogging). 

GSAM og ÅSAM

I tillegg til lokalt samarbeidsorgan (LOSAM), er det opprettet eget lokalt samarbeidsorgan i Gjøvik (GSAM) og Lokalt samarbeidsorgan i Ålesund (ÅSAM). GSAM og ÅSAM ivaretar forhold som berører disse to campusene direkte.

 

Lokale tillitsvalgte

 

HF - Det humanistiske fakultet

Anne Karine Kleveland 

HF - vara

Lars Øystein Ursin

MH- Fakultet for medisin og helse

Ann-Katrin Stensdotter

MH - vara

Marit Granhaug

NV - Fakutet for naturvitenskap

Maria Wallin

NV - vara

Lisbeth Aune

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Patric Wallin

SU - vara

Irmelin Kjelaas

ØK - Fakultet for økonomi

Hans Marius Eikseth

ØK - vara 

Stein Frydenberg

AD - Fakultet for arkitektur og design

Eivind Arnstein Johansen

AD - vara

Thor-Aage Kaminka Heiberg

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk

Britt Marie Hegnes

IE - vara

Erik Hjelmås

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap

Nina Lødøen

IV - vara

Morten Welde

VM - Vitenskapsmuseet

Ellen Grav

VM - vara

Jon Anders Risvaag

Utdanning

Wolfgang Laschet

ØEC - Økonomi, eiendom og campusservice

- mangler, ta kontakt

RO - Rektors stab og organisasjon

Freddy Barstad
RO - vara

Tore Sletten Langeland

RO - bibliotek

Almuth Gastinger

RO - bibliotek vara

Gustav Svihus Borgersen

Klubber

 
For å ivareta medlemmenes interesser best mulig og sikre kontinuitet og medvirkning, er det opprettet klubber i Gjøvik og Ålesund. Klubbenes tillitsvalgte og styrer skal ivareta medvirkning og medlemspleie. Klubbstyrene har en rådgivende funksjon for lokallagsstyret.

GSAM - Lokalt samarbeidsorgan for Gjøvik

Anneli T. Østlien

GSAM - vara 

Torbjørn S. Jacobsen

ÅSAM - Lokalt samarbeidsorgan for Ålesund

Mads Solberg

ÅSAM - vara

Linda Vada