Kontakt

Kontaktperson Arne Håkon Thomassen
Telefon 47853913
E-post styret@forskerforbundetfmk.no

Om oss

Alle Forskerforbundets medlemmer som jobber ved museer eller kulturminneverninstitusjoner kan bli medlem i FMK.

FMK jobber for å trygge medlemmenes ansettelses-, lønns- og arbeidsvilkår, drøfter faglige og yrkesfaglige spørsmål, og fungerer som en ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundets hovedstyre. Foreningen er representert i Forskerforbundets representantskapsmøte. Se også foreningens vedtekter