Organisasjon

Styret

Arne Håkon Thomassen

Leder

Telefon

47853913

Ranveig Helene Nordbryhn

Sekretær

Styremedlem

Telefon

90524882

Linn Marie Krogsrud

Økonomiansvarlig

Varamedlem

Telefon

97672978

Knut Høiaas

Styremedlem

Telefon

93425805

Tore Bugge Pedersen

Styremedlem

Telefon

97702562

Espen Holøyen Skjærbakken

Styremedlem

Telefon

97474577

Lise Emilie Talleraas

Varamedlem

Telefon

48277331