Reisestøtte

Association article Image

FMK deler årlig ut reisestøtte etter søknad fra medlemmene. Rapporter fra reiser støttet av FMK publiseres her.

Utlysning av reisestøtte for 2023 blir lagt ut innen 1. mars 2023, med søknadsfrist 15. juni 2023.

Reiserapporter:

Rapport Det niende runesymposiet. Jonas Nordby (2022)

Rapport Nordic Light Fotofestival. Haakon Harris (2020)

Arkivstudier og relasjonsbygging i Belgia. Espen Wæhle (2019)

Coop Wholesale Society, Manchester.Erik Rønning Bergsangel (2019)

Reiserapport fra to europeiske museumskonferanser av Anette Basso (2018)

"Vi garanterer ikke læring. Vi inspirerer til læring" av Sigrid Samset Mygland (2018)

"Verdifulle" ruiner av Tor Sæther (2010)

Livslang læring på Skanzen av Ann Siri Hegseth Garberg (2010)

 

Retningslinjer for søknad:

  • Det skal gis en faglig begrunnelse for reisen
  • Det skal opplyses om den faglige betydningen reisen vil ha for deg som fagmenneske
  • Det skal settes opp et budsjett og en finansieringsplan
  • Dersom en nytter flere finansieringskilder, blir stipendet tildelt under forutsetning av at reisen blir fullfinansiert
  • Innen to måneder etter reisens slutt leveres det en rapport fra reisen i form av en artikkel på minimum  to sider samt noen bilder som FMK publiserer på nett eller papir.
  • Vi minner om at medlemskontingent i FMK må være betalt for å kunne søke om reisestøtte.