Årsmøter

Årsmøtet er foreningens øverste organ og avholdes hvert år. Alle medlemmer har møterett.

Årsmøtet 2021 ble holdt digitalt 12. mars, med planlagt fagseminar høsten 2021.

Årsmøtet 2020 ble holdt i Oslo 5. mars, med fagseminar dagen etter.

Årsmøtet 2019 ble holdt i Trondheim 28. mars, med fagseminar dagen etter.

Årsmøtet 2018 ble holdt i Oslo 12. april, med fagseminar tidligere på dagen, samt dagen etter.

Årsmøtet 2017 ble holdt i Oslo 16. juni 2017.

Årsmøtet 2011 ble holdt i Trondheim 13. april 2011.