Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Statsbudsjettet for 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem mandag 7. oktober.
Statsbudsjettet for 2020 ble endelig vedtatt i Stortinget 13. desember 2019.