Statsbudsjettet for 2020: – Nedprioriterer forskning i budsjettet

– I en tid hvor forskning burde være budsjettvinner, skjer det motsatte. Regjeringen bruker en stadig mindre andel av samfunnets ressurser på det som skal løse de store samfunnsutfordringene, sier Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Mandag 7. oktober la finansminister Siv Jensen fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener Jensen prioriterer feil.

– Regjeringen forventer at norsk forskning skal bidra til å løse klimakrisen og legge grunnlaget for nye næringer og framtidens velferd. Prioriteringene i statsbudsjettet gjenspeiler ikke dette, sier Lind.

Hun viser til nøkkeltall fra statsbudsjettet:

  • Mens statsbudsjettet som helhet har en realvekst på 0,8 prosent, har de samlede forskningsbevilgningene en reell nedgang på 0,9 prosent.
  • Veksten i bevilgninger til universitets- og høyskoleksektoren er på 0,5 prosent. Det er andre år på rad hvor UH-sektoren får lavere vekst enn budsjettet
  • Andelen av BNP til forskning og innovasjon går ned fra 1,06 prosent i 2019 til 1,03 prosent i 2020. Siden 2017 har andelen falt fra 1,09 prosent.

For sjette år på rad utsettes universitetene og høyskolene for flate ostehøvelkutt. De samlede «effektiviseringskuttene» er nå oppe i nærmere 1,3 milliarder kroner.

År Sats Effektiviseringskutt
for UH-sektor (kr.)
Akkumulert
reduksjon (kr.)
Vedtatt 2015 0,60 % 180 573 000 180 573 000
Vedtatt 2016 0,70 % 221 885 000 402 458 000
Vedtatt 2017 0,80 % 260 989 000 663 447 000
Vedtatt 2018 0,70 % 241 175 000 904 622 000
Vedtatt 2019 0,50 % 179 097 000 1 083 719 000
Forslag 2020 0,50 % 186 058 000 1 269 777 000

– Dette er ikke effektive kutt, det er tvert imot kutt som gir dårligere forskning, undervisning og studiekvalitet. Jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke følger opp formuleringen i Granavolden-plattformen om å målrette effektiviseringsreformen. Nok en gang gjøres kuttene helt uten innretning, sier Lind.