Revidert nasjonalbudsjett 2017

Statsbudsjettet for 2017

Budsjettbehandlingen i Stortinget ble avsluttet 20. desember 2016.