Vil se et løft for unge forskere

Torsdag legges statsbudsjettet for 2017 frem. Petter Aaslestad håper på et løft for unge forskere.
– Hvis ikke en forskerkarriere er attraktiv for våre beste hoder i dag, vil vi betale prisen i fremtiden, sier Forskerforbundets leder.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

Torsdag klokken 10 legger finansminister Siv Jensen fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. Hva gjør hun for å nå målene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning? 

– Regjeringen har vært veldig tydelig på at den vil satse på rekruttering av toppforskere og å få fram flere dyktige forskertalenter. Nå viser en ny undersøkelse at færre masterstudenter enn tidligere ser en forskerkarriere som attraktiv. Hvis finansministeren skal lykkes med sine mål om bedre forskerrekruttering, blir hun nødt til å satse mer på våre unge forskere, sier Aaslestad.

Han peker på to grep som ville ha bedret rekrutteringen og gitt mer forutsigbare karriereløp for forskertalentene.

– Andelen midlertidig ansatte er mer enn dobbelt så høy i akademia som i samfunnet ellers. Det er en viktig grunn til at mange forskertalenter, ikke minst kvinner, nøler med å forfølge en forskerkarriere. Derfor må det på plass rekrutteringsstrategier som sikrer konkurransedyktig lønn og skikkelige arbeidsvilkår for unge forskere.

I tillegg ville Aaslestad prioritert en mer forutsigbar finansiering av institusjonene.

– Kombinasjonen av lavere andel basisbevilgning, tunge fusjonsprosesser og effektiviseringskutt, er ikke noe godt utgangspunkt når vi skal få på plass forutsigbare, attraktive karriereløp for våre forskertalenter. Norsk velferd og verdiskaping i framtiden er avhengig av at vi bruker hjernekraften vår godt i dag. Dette bør gjenspeile seg i budsjettet, avslutter Aaslestad.