Innspill til statsbudsjettet 2017: Uklokt å kutte grunnbevilgninger

En ny konkurransebasert BOA-indikator og det tredje «effektiviseringskuttet» på tre år går ut over grunnbevilgningene i årets budsjettforslag. – En uklok prioritering, mener Petter Aaslestad. Han oppfordrer Stortinget til å se hvilken verdi grunnbevilgningene har for kvaliteten på forskning og undervisning.

Spesialrådgiver Kari Folkenborg og leder Petter Aaslestad på høring i Næringskomiteen.

Spesialrådgiver Kari Folkenborg og leder Petter Aaslestad på høring i Næringskomiteen.

Forskerforbundet har deltatt på budsjetthøringer i utdanningskomiteen, kulturkomiteen og næringskomiteen på Stortinget, og kommet med en rekke innspill som kan leses i sin helhet i høringsdokumentene under.

Men hovedbudskapet har vært det samme: Kutt i grunnbevilgninger er ikke klokt hvis målet er forskning og undervisning av høy kvalitet.

– Regjeringen skal ha ros for en fortsatt realvekst i bevilgningene til forskning og høyere utdanning, men vi mener det er uklokt med grep som svekker grunnbevilgningene. Det gjelder både den nye konkurransebaserte BOA-indikatoren og det tredje strake «effektiviseringskuttet» i sektoren. På sikt vil det gå ut over kvaliteten på forskning og undervisning, og på muligheten for institusjonene til å utvikle gode karriereløp for forskerne, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

På høringen i Familie- og kulturkomiteen vektla Forskerforbundet muligheten til forskning og kompetanseutvikling i ABM-sektoren. I Næringskomiteen var hovedbudskapet at forskningsinstituttenes grunnbevilgninger bør styrkes.

Her kan du lese Forskerforbundets innspill til budsjettprosessen på Stortinget:

Til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Til Familie- og kulturkomiteen
Til Næringskomiteen