Kilde: DBH (Database for statistikk om høgre utdanning).