Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Akademisk frihet

Intellektuell frihet er grunnleggende for all sannhetssøkende og kunstnerisk skapende virksomhet og er viktig for ivaretakelsen og styrkingen av demokratiet. Akademisk frihet må derfor være en normgivende rettighet.

Den individuelle og institusjonelle akademiske friheten som er lovfestet i universitets- og høyskoleloven, må også etterleves i praksis. Kollegiale organer med innflytelse over faglige spørsmål og prioriteringer er viktig for å ivareta den institusjonelle uavhengigheten. Den individuelle akademiske friheten gir den vitenskapelig ansatte frihet til å stille spørsmål, velge materiale og metode i sitt forsknings- og undervisningsarbeid og frihet til å offentliggjøre forskningens resultater.

Utviklingen i retning av økt eksternfinansiering gjør at akademisk frihet settes under sterkere press. Hindringer for reell akademisk frihet oppleves ofte i form av mangel på ressurser og tid eller usikkerhet om fremtidig finansiering og tilsettingsforhold. Oppfølging av akademisk frihet i praksis forutsetter at både den enkelte institusjon og den enkelte ansatte gis betingelser og handlingsrom til å kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag på en måte som sikrer kvalitet og legitimitet.

Forskerforbundet arbeider for at:

  • Den lovhjemlede akademiske friheten etterleves i UH-sektoren.
  • Forskningsinstitutter, helseforetak og ABM-sektoren innarbeider prinsippet akademisk frihet i sine vedtekter og plandokumenter.
  • Forskningsinstitutter med statlig basisbevilgning skal følge opp intensjonene om akademisk frihet i Forskningsrådets retningslinjer.
  • Standardkontrakten for forsknings- og utredningsoppdrag benyttes for de oppdrag den er tilpasset å skulle dekke, både av offentlige og private oppdragsgivere.
  • De forskningsetiske komiteenes arbeid styrkes og videreutvikles.

Fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2016–2018.

  • Del denne siden: