Vern om den akademiske friheten!

Forskerforbundet og Norsk studentorganisasjon (NSO) har lagt frem et felles forslag om å grunnlovsfeste akademisk frihet.

Article Image

NSO-leder Oline Sæther og Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

 

– Den akademiske friheten er truet i verden rundt oss og vi ser tegn til at den blir utfordret i eget land. Derfor tar vi studenter og forskere initiativ og oppfordrer stortinget til å grunnlovsfeste akademisk frihet, sier Guro Lind, leder av Forskerforbundet og Oline Sæther, leder av NSO.

Akademisk frihet er helt essensielt for samfunnet, fordi vi må kunne stole på at den kunnskapen vi bygger våre liv og handlinger på, er sannferdig. Da må forskningen være fri og uavhengig av andre interesser.

Den akademiske friheten er under press i vår tid og trenger et sterkere vern. Derfor foreslår Norsk studentorganisasjon og Forskerforbundet at den grunnlovsfestes. De to organisasjonene viser til de finske og tyske grunnlovene, hvor retten til akademisk frihet allerede er grunnlovsfestet.

Organisasjonene håper og tror at flere stortingsrepresentanter og partier vil henge seg på initiativet og fremme forslag om grunnlovfesting av akademisk frihet.

– Vi håper nå at flere stortingsrepresentanter ser de mørke skyene som ligger rundt den akademiske friheten, og fremmer forslaget om å få dette inn i grunnloven denne våren, avslutter Sæther og Lind.

Kontakt   

  • Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther: 957 92 556  
  • Leder av Forskerforbundet, Guro Lind: 480 22 525

Se også artikkel i Khrono: De vil ha akademisk frihet inn i Grunnloven (16.01.2024)