Alle lokallag i Forskerforbundet kan sende delegater til representantskapsmøtet. Fordelingen reguleres av vedtektenes § 4. Fagpolitiske foreninger har observatørstatus.

Representantskapet vedtar bl.a. arbeidsprogram, regnskap og budsjett for Forskerforbundet, og velger forbundets ledelse (leder, nestleder og hovedstyre).

Representantskapsmøtet 2024 arrangeres 19.–20. november 2024.