Hvem skal lede Forskerforbundet?

Hvem skal lede Forskerforbundet fra 2025? Berit Bratholm leder arbeidet med å finne forbundets nye ledelse, og du kan hjelpe henne.

Article Image

Berit Bratholm fra Universitetet i Sørøst-Norge leder valgkomiteen i Forskerforbundet.

Forskerforbundets hovedstyre velges for tre år av gangen, og leder forbundet mellom representantskapsmøtene. Nå jobber valgkomiteen med å lete fram de beste kandidatene for styreperioden 2025-2027. En av oppgavene er å finne Forskerforbundets neste leder.

– Guro Lind har lagt ned en betydelig innsats som leder de siste seks årene, men etter to perioder kan hun ikke ta gjenvalg. Så nå leter vi etter hennes etterfølger, og et godt lag å bygge rundt den nye lederen, sier Bratholm, som til daglig er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun forteller at valgkomiteen har laget en intervjuguide som den bruker i arbeidet. Og hva ser så valgkomiteen etter?

– Vi ser etter kandidater med relevant erfaring og høy motivasjon til å utvikle Forskerforbundet i årene fremover. Det er klart at det å være leder for en stor fagforening er en krevende jobb, sier Bratholm.

Hun er opptatt av at en leder skal fungere både internt i organisasjonen, og som forbundets ansikt utad.

– En leder skal ta vare på hele bredden i forbundet vårt, og styrke hele laget. Ikke minst skal en leder se de tillitsvalgte og verdsette deres innsats, og bidra til et godt samspill mellom det nasjonale og det lokale leddet. Samtidig må en leder få innpass og respekt i nasjonale miljøer, og skaffe seg en posisjon i tariffarbeidet og i kunnskapspolitikken. Så det er litt av en jobb, sier hun.

Hovedstyret i Forskerforbundet består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer. Til sammen skal hovedstyret representere et mangfold i forbundet.

– Det handler delvis om at ulike sektorer og yrkesgrupper skal være representert, men det handler også om personlig mangfold og ulike egenskaper. I dagens hovedstyre finner vi medlemmer med forskjellig bakgrunn. Det mener jeg er en styrke. Jobben vår er å sette sammen et lag av gode, kvalifiserte kandidater som utfyller hverandre, forteller Bratholm.

Valgkomiteen består foruten Bratholm av Bjørn-Håkon Eketuft Rygh (Riksantikvaren), Kari Alver (Folkehelseinstituttet), Katrine Langvad Stensløkken (Universitetet i Oslo) og Baard Herman Borge (UiT Norges arktiske universitet). Den har jobbet siden januar 2022, og har allerede gjennomført en rekke intervjuer. Og flere skal det bli. 

– Vi har mottatt forslag på mange kandidater, men vi ønsker enda flere for å sikre et best mulig styre. Innspill kan sendes oss på valg@forskerforbundet.no, og gjerne så raskt som mulig. Siste frist for valgkomiteens innstilling er 1. oktober, men vi håper å få på plass en tentativ innstilling før sommeren, avslutter valgkomiteens leder.

Det nye hovedstyret – og Forskerforbundets nye leder – velges på representantskapsmøtet i november 2024.

(Artikkel i Forskerforum 1/2024)