Valgkomiteen skal også foreslå desisorer.

Valgkomiteens arbeid er regulert i Forskerforbundets vedtekter samt i eget mandat for valgkomiteen vedtatt av representantskapet 2018.

Representantskapet 2021 valgte følgende valgkomité som arbeider frem til neste møte i representantskapet høsten 2024. Komiteen har konstituert seg selv.

Kontakt valgkomiteen: valg@forskerforbundet.no

Valgkomiteen 2022–2024

Leder


Sekretær


Medlemmer

Bjørn-Håkon Rygh

Riksantikvaren

E-post bher@ra.no


Varamedlem