Hvem bør vinne Hjernekraftprisen?

Har du en kollega eller fagfelle som virkelig fortjener å bli satt pris på? Nå kan du nominere kandidater til årets Hjernekraftpris.

Article Image

Illustrasjon: Lars Fiske

Hjernekraftprisen på 200.000 kroner deles ut til et eller flere medlemmer av Forskerforbundet som har gjort en betydningsfull innsats innen forskning eller annet kunnskapsarbeid. I fjor gikk prisen til professor Karette Stensæth ved Norges Musikkhøyskole. Hun ble nominert av kollega Anders Eggen, og fikk prisen for sitt arbeid med musikkterapi nasjonalt og internasjonalt. Juryen la vekt på at Stensæth har bidratt til viktig folkeopplysning og forståelse for betydningen musikk kan ha for folks helse.

Men hvem bør vinne prisen i år? Det er det en jury ledet av Kristin Dæhli, tidligere nestleder av Forskerforbundet, som avgjør. Og de vil ha din nominasjon. 

  • Alle medlemmer av Forskerforbundet kan nominere og alle medlemmer kan nomineres, uavhengig av arbeidsområde, stilling og arbeidssted.
  • Kriteriet for nominasjon er at vedkommende er medlem i Forskerforbundet og har gitt et betydningsfullt bidrag til forskning, kunnskapsarbeid eller kunnskapsutvikling. Det innebærer også miljøskapende og kunnskapsfremmende arbeid på egen arbeidsplass eller i eget fagmiljø. Det kan også være kandidatens evne til engasjement og nyskaping innen sitt felt, samt kandidatens bruk av allsidig og nyskapende kommunikasjon og uttrykksformer. 
  • Bidraget kan være et forskningsprosjekt, en utstilling, et arkiv, en innovasjon, et undervisningsopplegg, et formidlingsopplegg, innspill til en viktig samfunnsdebatt - eller noe annet samfunnsnyttig.  
  • Selve nominasjonen må være skriftlig og sendes til hjernekraft@forskerforbundet.no.
  • Teksten må inneholde kandidatens navn, arbeidssted/institusjonstilknytning og en begrunnelse for hvorfor kandidaten fortjener prisen. Begrunnelsen må ikke overstige 1000 ord, og kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. 
  • Frist for nominering av kandidater er 1. september 2024.

Prisen er på 200 000 norske kroner, samt et diplom tegnet av kunstneren Lars Fiske. Prisen blir normalt gitt til én mottaker, men kan også gis til en gruppe som har samarbeidet om et felles prosjekt. 

Nominasjonene vurderes av en innstillingskomité som består av Kristin Dæhli, tidligere nestleder i Forskerforbundet, Aksel Kjær Vidnes, redaktør av forskning.no, Elisabeth Solvang Koren, avdelingsdirektør ved Norsk Maritimt Museum og Hans-Jørgen Gåsemyr, forsker ved NUPI. 

Innstillingskomitéen sender en liste med fem potensielle vinnere til Forskerforbundets hovedstyre, som utpeker en endelig vinner. Prisen deles ut på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 5. november.

The NAR Brain Power Award

  • The NAR Brain Power Award is awarded to one or more members of Forskerforbundet (NAR) who, through their knowledge-based work, have made a significant contribution to society. This year's price – 200.000 NOK - will be awarded at our annual Research Policy Conference on November the 5th. 
  • Do you have a colleague who deserves the Brain Power Award? All members of the NAR can be nominated, regardless of discipline, occupation or work place. The deadline is September 1st. Read more about the price and the criteria here.

 

(Artikkel i Forskerforum 5/2024)