Forskningspolitisk seminar 2010

Forskerforbundets forskningspolitiske seminar ble arrangert tirsdag 2. november 2010 på Hotel Bristol i Oslo. Temaet for årets seminar var bruken av midlertidig tilsetting i forsknings-Norge.

Her finner du program, innlegg og presentasjoner fra seminaret.

Program (pdf)

– Dagens nivå er for høyt sammenliknet med andre sektorer i samfunnet, og det skal ned, sa statsråd Tora Aasland i sitt innlegg.
– Redusert midlertidighet vil sikre god rekruttering til norsk forskning, slo Forskerforbundets leder Bjarne Hodne fast i sitt innlegg.

Bjarne Hodne, Forskerforbundet
Midlertidighet og rekruttering til forskning

Tora Aasland, Kunnskapsdepartementet (SV)
Regjeringens tiltak for økt handlingsrom og lavere midlertidighet (pdf)

Tord Lien, Stortinget (FrP)
Kommentar til statsråd Aaslands innlegg (pdf)

Tor-Arne Solbakken, LO
Midlertidig tilsetting i arbeidslivet (pdf)

Erlend Smeland, Oslo universitetssykehus
Midlertidig tilsatte sykehusforskere (pdf)

Jan I. Haaland, Universitets- og høgskolerådet
Tiltak for redusert midlertidighet ved statlige universiteter og høyskoler (pdf)

Arvid Hallén, Forskningsrådet
Vurderinger av rekrutteringsutfordringer og ansettelsespraksis i universitets- og høyskolesektoren (pdf)

Steinar Stjernø, Høgskolen i Oslo og tidligere leder av Stjernøutvalget
Fusjonering: Fikk jeg rett likevel? (pdf)