Education International

Education International (EI) er en verdensomspennende organisasjon for ansatte i utdanningssektoren.

EI ble stiftet i 1993 ved en fusjon mellom to organisasjoner, og har 383 lærerorganisasjoner fra 178 land med 32 millioner lærere på alle nivåer som medlemmer.

Education International

We are the voice of teachers and education workers around the world. Through our 383 member organisations, we represent more than 32 million teachers and education support personnel in 178 countries and territories.

En verdenskongress vedtar hvert fjerde år organisasjonens handlingsprogram. EI spilte en aktiv rolle i utarbeidelsen av Unescos erklæring om rettigheter for lærere i høyere utdanning, som ble vedtatt i 1997.

EI har som formål

  • å fremme lærerorganisasjonenes arbeid med lærernes status, interesser og velferd samt å forsvare faglige og profesjonelle rettigheter.
  • å arbeide for fred, demokrati, sosial rettferdighet, likhet og menneskerettigheter gjennom utvikling av utdanning og lærernes kollektive styrke.
  • å fremme anerkjennelse for arbeidstakernes fagforeningsrettigheter generelt og for lærernes organisasjoner spesielt.

President for EI er Susan Hopgood fra Australia, og David Edwards fra USA er generalsekretær. Hovedkontoret ligger i Brussel.

Les mer om Education International på organisasjonens nettsted: www.ei-ie.org