Verdenskonferanse for høyere utdanning og forskning 2023

Education Internationals 12. verdenskonferanse om forskning og høyere utdanning ble arrangert i Mexico City 24.–26. oktober 2023. Fagsjef Jorunn Dahl Norgård representerte Forskerforbundet.

Article Image

Deltakerne på Education Internationals 12. verdenskonferanse om forskning og høyere utdanning.

Annethvert år arrangerer EI en internasjonal konferanse for medlemsorganisasjonene som organiserer ansatte innen videreutdanning, høyere utdanning og forskning. Konferansen er en arena for erfaringsutveksling og politikkutvikling.

Education International (EI) er en verdensomspennende organisasjon for ansatte i utdanningssektoren, og representerer mer enn 30 millioner lærere på alle nivåer i utdanningssystemet. Forskerforbundet er medlem av EI.

Go Public! Advancing Further and Higher Education and Research for the Common Good

Den 12. verdenskonferansen ble arrangert i Mexico City 24.–26. oktober 2023, med tittelen 'Go Public! Leading further and higher education and research for the common good'. Fagsjef Jorunn Dahl Norgård representerte Forskerforbundet.

– Vi har mye å lære av å delta på de internasjonale arenaene, sier Norgård. Globalt er forskjellene i for eksempel styring og finansiering av høyere utdanning og forskning veldig store. Det påvirker både arbeidsvilkår, kvalitet og den akademiske friheten. Likevel er det mer som forener enn som skiller. Det er et sterkt fellesskap og det er inspirerende å få innblikk i hvordan andre organisasjoner driver sitt påvirkningsarbeid eller hvordan de jobber for å engasjere og mobilisere medlemmene. 

IFHERC_2023-3.jpg

På konferansen ledet Jorunn Dahl Norgård en paneldebatt om barrierer for tilgang til kunnskap og rett til forskning, spesielt i forhold til digitalisering av undervisning og læring. Hvilke muligheter oppstår ved utviklingen av åpen vitenskap og åpne utdanningsressurser? Panelet hadde deltakere fra Kenya, Senegal, Fiji og Uruguay.