Enighet med Virke om forlenget hovedavtale

Unio-forbundene og Virke har gjennomført forhandlinger om revisjon av hovedavtalen (Parallellavtalen).

Article Image

Forhandlingene ble gjennomført torsdag 21. juni.

Partene ble enige om å forlenge (prolongere) Hovedavtalen for perioden 2018–2021.

Protokoll og avtaletekst finner du her