Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Avtaleverk – Virke

Gjeldende avtaler for Forskerforbundets medlemmer ved virksomheter organisert i Virke.

Lønnsoppgjøret 2022

Del 1

Første del av forhandlingene i Virke HUK (Helse, utdanning, kultur og frivillighet) ble gjennomført i september 2022. Etter tre dager med forhandlinger nådde Unio-forbundene frem med viktige krav for medlemmene i Virke-virksomheter som korresponderer med statlig sektor.

Det ble gjennomført forhandlinger for overenskomstområdene høyskoler, museer og andre kulturinstitusjoner, spesialisthelsetjenesten og virksomheter.
Protokoll fra forhandlingene (15.09.22)

Del 2

I de utsatte forhandlingene i november 2022 oppnådde Unio-forbundene enighet med Virke for de virksomhetene som korresponderer med kommunal sektor. Oppgjøret er på nivå med det som ble resultatet i KS.

Det ble gjennomført forhandlinger for overenskomstområdene barnehager, helse- og sosiale tjenester, utdanning og virksomheter.
Protokoll fra forhandlingene (15.11.22)

 

Hovedavtalen 2022–2025

pdf  Hovedavtalen mellom Virke og Forskerforbundet 1. januar 2022 – 31. desember 2025

Forbundene i Unio og Virke ble 11. januar 2022 enige om en revidering av hovedavtalen i Virke.

 

Landsoverenskomster HUK-området

(Helse, utdanning, kultur og frivillighet) 

De nye overenskomstene for perioden 2022–2024 vil bli publisert så snart de foreligger.

pdf  Landsoverenskomst for barnehager 1. mai 2020 – 30. april 2022

pdf  Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester 1. mai 2020 – 30. april 2022

pdf  Landsoverenskomst for høyskoler 1. mai 2020 – 30. april 2022

pdf  Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner 1. mai 2020 – 30. april 2022

pdf  Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten 1. mai 2020 – 30. april 2022

pdf  Landsoverenskomst for utdanning 1. mai 2020 – 30. april 2022

pdf  Landsoverenskomst for virksomheter 1. mai 2020 – 30. april 2022

  • Del denne siden: