Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyttige lenker

Avtaleverk – Virke

Gjeldende avtaler for Forskerforbundets medlemmer ved virksomheter organisert i Virke.

Lønnsoppgjøret 2020

Forhandlingene i lønnsoppgjøret 2020 ble gjennomført 30. november – 1. desember.

pdf  Protokoll fra forhandlingene vedrørernde hovedtariffoppgjøret 2020 (02.12.2020)

Hovedavtalen

pdf  Hovedavtalen mellom Virke og Forskerforbundet 1. januar 2018 – 31. desember 2021

Landsoverenskomster HUK-området

(Helse, utdanning, kultur og frivillighet)

pdf  Landsoverenskomst for barnehager 1. mai 2018 – 30. april 2020

pdf  Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester 1. mai 2018 – 30. april 2020

pdf  Landsoverenskomst for høyskoler 1. mai 2018 – 30. april 2020

pdf  Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner 1. mai 2018 – 30. april 2020

pdf  Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten 1. mai 2018 – 30. april 2020

pdf  Landsoverenskomst for utdanning 1. mai 2018 – 30. april 2020

pdf  Landsoverenskomst for virksomheter 1. mai 2018 – 30. april 2020

Protokoller

pdf  Protokoll fra tariffrevisjonen 2018 (06.09.18)

pdf  Protokoll fra forhandlinger med Virke om revisjon av hovedavtalen (21.06.18)

pdf  Protokoll fra tariffrevisjonen 2017 (13.06.17)

pdf  Riksmeklerens møtebok – tariffrevisjonen 2016 (19.11.16)

  • Del denne siden: