Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets kurs

Oversikt over Forskerforbundets kurstilbud for tillitsvalgte.

ALLE SENTRALE KURS OG SEKTORSEMINAR UTGÅR SOM FYSISKE SAMLINGER HØSTEN 2020.

Tillitsvalgtopplæring og seminarvirksomhet tilhører vår kjerneaktivitet, og er en viktig forutsetning for arbeidet i Forskerforbundet. Vi vil i tiden fremover dekke tillitsvalgtopplæringen gjennom webinar.

LES MER OM FORSKERFORBUNDETS ARRANGEMENTER OG KORONAVIRUSET
(OPPDATERT 19.08.20)

Har du spørsmål, kan du kontakte oss på e-post .

Her finner du oversikt over avholdte kurs det siste året.

21. oktober 2020

Sektorseminar for forskningsinstitutt

Sted: Zoom, Webinar

Sektorseminar for tillitsvalgte i instituttsektoren holdes digitalt onsdag 21. oktober. Seminaret er en årlig samling av alle tillitsvalgte tilknyttet sektoren, og det er et ønske om at flest mulig...

27.-28. oktober 2020

Grunnopplæring: Tariffavtaler og forhandlinger

Sted: Zoom, Webinar

Mye av grunnlaget for din jobb som tillitsvalgt ligger i tariffavtalene. På dette webinaret gjennomgås de ulike avtalene for å gi deg en bedre forståelse av dem, og du får en innføring i...

30. oktober 2020

Grunnopplæring: Tillitsvalgtrollen

Sted: Zoom, Webinar

Som tillitsvalgt skal du opptre som de ansattes representant overfor arbeidsgiver i mange ulike sammenhenger. Samtidig er du en viktig del av Forskerbundet som organisasjon.  Dette webinaret ser...

06. november 2020

Tillitsvalgtes rolle i varslingssaker

Sted: Zoom, Webinar

I januar 2020 fikk vi nye regler om varsling i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A er nå klarere på hva arbeidsgiver har plikt til å foreta seg i forbindelse med varsling. Sentrale tema på...

11. november 2020

Møteledelse på nett

Sted: Zoom, Webinar

Ønsker du å bli en bedre digital møteleder? Dette kurset vil være en nyttig forberedelse til deg som skal lede årsmøter eller styremøter på nett. Webinaret er ikke en teknisk innføring i bruk av...

13. november 2020

Historiefortelling som kommunikasjonsverktøy

Sted: Zoom, Webinar

Siden tidenes morgen har vi skapt felles forståelse og mening gjennom å fortelle historier. Kultur, kunnskap, erfaringer og verdier har gått i arv gjennom historiene våre. I dag brukes historiefort...

17.-18. november 2020

Grunnopplæring: Tariffavtaler og forhandlinger

Sted: Zoom, Webinar

Mye av grunnlaget for din jobb som tillitsvalgt ligger i tariffavtalene. På dette webinaret gjennomgås de ulike avtalene for å gi deg en bedre forståelse av dem, og du får en innføring i...

19. november 2020

Stipendiat – kjenn dine rettigheter!

Sted: Zoom, Webinar

Detaljerte opplysninger om dette kurset er ikke tilgjengelig

19. november 2020

Hverdagsledelse – meg som tillitsvalgt

Sted: Zoom, Webinar

Er du bevisst hvilke forventninger og frustrasjoner de rundt deg har til akkurat deg i rollen som tillitsvalgt? Er du bevisst hvem du vil være og hva som skal kjennetegne deg i hverdagsledelsen? Hv...

20. november 2020

Working in Norway – Know your rights!

Sted: Zoom, Webinar

Detaljerte opplysninger om dette kurset er ikke tilgjengelig