Tillitsvalgte

Sektorseminar for arkiv, bibliotek og museum

Sektorseminaret er en arena der tillitsvalgte fra arkiv, bibliotek og museumssektoren, de fagpolitiske foreningene i sektoren og Forskerforbundet sentralt møtes for å utveksle erfaringer og diskutere aktuelle utfordringer.

 • Dato:

  13. - 14. juni 2024

 • Tidspunkt:

  10:00 - 14:00

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  12. mai 2024

 • Antall plasser:

  50

Program er under arbeid.