Medlemmer

Offentlig tjenestepensjon født FRA 1963

Forskerforbundet inviterer tillitsvalgte og medlemmer til kurs i Offentlig tjenestepensjon med Alexandra Plahte.
Pensjon er i fokus som aldri før og informasjonsbehovet er stort.
Kurset tar utgangspunkt i reglene for statsansatte født etter 1. jan. 1963
Hovedfokuset er på reglene for statsansatte (SPK), men kurset er også aktuelt for andre med offentlig tjenestepensjon.
Er du usikker på hvilken tjenestepensjon du har, ta kontakt med din arbeidsgiver.

Vi gjør ikke opptak av våre webinar.

 • Dato:

  05. september 2024

 • Tidspunkt:

  12:00 - 15:30

 • Sted:

  Zoom, WEBINAR

 • Antall plasser:

  500

Offentlig tjenestepensjon ble endret vesentlig fra og med 1. januar 2022.
Dere som er født i eller etter 1963 omfattes av en ny alderspensjonsordning og en ny AFP-ordning. Mange av dere har også opptjening i den gamle brutto-ordningen.

I kurset kombineres jus med økonomi og teori med praksis. Kurset er med andre ord praktisk rettet og hjelper deg til å finne frem i pensjonsjungelen.

Kort innledning

Alderspensjon fra folketrygden
Pensjonsreformen, endringene i folketrygden
Hva er endret og hvem blir berørt av hva?
Hvor finner jeg mine tall?
Kan jeg selv påvirke folketrygdens alderspensjon?

Pensjon gjennom arbeidsforhold
Kort om ytelsesordninger generelt
Kort om den gamle offentlige tjenestepensjonsordningen
Ny offentlig tjenestepensjon
Hvor finner jeg mine tall for pensjon gjennom arbeidsforhold?
Kan jeg selv påvirke alderpensjonen fra tjenestepensjonsordningen?

Avtalefestet pensjon, AFP
Kort om den gamle AFP-ordningen dere var omfattet av
Kort om AFP i privat sektor
Fremforhandlet ny AFP ordning offentlig sektor

Kort om risikodekningene
Uføretrygd
- Uføretrygd fra NAV
- Uførepensjon gjennom jobben(e)
Etterlattepensjon
- Etterlattepensjon fra NAV
- Etterlattepensjon gjennom jobben
Hvor finner jeg mine tall?
Hva med forsikringsdekninger?

Oppsummering og spørsmål

Med forbehold om endringer

Speaker Image

Alexandra Plahte

Alexandra Plahte er jurist og leder av Formue Pensjonsrådgivning AS. Alexandra er kjent for å kunne formidle pensjon på en lett måte og er ofte å se i media.