Tillitsvalgte

Tillitsvalgtseminar – Ny finansieringsordning for universiteter og høgskoler

Ny finansieringsmodell for universiteter og høyskoler trer i kraft med full budsjettvirkning fra 1. januar 2025.
Det blir vesentlige endringer sammenlignet med dagens ordning. Insentivene på forskningsaktiviteter avvikles mens insentivene på utdanning videreføres. Det er knyttet stor usikkerhet til hvorvidt manglende insentiver for forskningsaktiviteter vil skape ubalanse, om modellen vil sikre at tildelte ressurser samsvarer med faktiske behov, hvordan den vil påvirke intern fordelingen av ressurser og studieplasser og hvordan svingninger i studenttilstrømning vil slå ut.

 • Dato:

  03. mai 2024

 • Tidspunkt:

  09:00 - 10:30

 • Sted:

  Zoom, WEBINAR

 • Påmeldingsfrist:

  01. mai 2024

 • Antall plasser:

  100

Tillitsvalgte i UH-sektoren inviteres til seminar om de vedtatte endringene.
Seminaret foregår på Zoom.NB Vi gjør ikke opptak av våre webinar.

Vi gjør ikke opptak av våre webinar.

09.00 – 09.10

Forskerforbundets innspill og politikk til den nye finansieringsmodellen

 

ved Jon Iddeng, spesialrådgiver

 

 

09.10 – 10.10 

Ny finansieringsmodell – hva ligger i modellen og hvordan håndteres dette lokalt ved UiB

 

ved Kjell Erik Lommerud, professor, UiB

 

 

10.10 – 10.30 

Spørsmål og diskusjon

 

 

 

Med forbehold om endringer