Årsmøter

FFTAs årsmøte avholdes normalt i forbindelse med vårseminaret. Innkalling og sakspapirer legges ut på våre nettsider, og invitasjon sendes alle medlemmer på e-post.