Vårseminar 2019

FFTA ønsker deg velkommen til vårseminar med årsmøte på Clarion Hotell Stavanger den 1.–2. april 2019.

Temaet for årets konferanse er Effektivisering og Digitalisering – Ka e poenget? – Viktigheten av The Human Factor.

OBS - Seminaret er fulltegnet.

Association article Image

(Clarion Hotel Stavanger)

Foredragsholder Andrea Eikeset holder innlegg om kommunikasjon og digital etikette konferansens dag to. I den forbindelse er hun nysgjerrig på å vite litt mer om FFTA'ere og vi oppfordrer alle til å svare på hennes korte spørreundersøkelse.

Program for konferansen:

Mandag 1. april 2019

10.00–11.00

Registrering og enkel servering

11.00–11.10

Velkommen

11.10–12.00

Statens krav til effektivisering - konsekvenser for institusjonene generelt og TA personale spesielt.
Forskerforbundet v/ nestleder Kristin Dæhli

12.00–12.45

The Human Factor – Hvordan påvirker effektivisering og digitalisering individet og arbeidsmiljøet?
Professor Tale Skjøsvik, Institutt for informasjonsteknologi, OsloMet

13.00–14.00

Lunsj

14.00–15.30

Organisasjonsutvikling, endringsprosesser og medarbeiderdrevet innovasjon
Professor Oscar Amundsen, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

15.30–15.45

Pause

15.45–17.00

Årsmøte FFTA

19.00

Middag

Tirsdag 2. april 2019

9.00–9.45

Digital transformasjon – hvordan vil dette endre vår arbeidshverdag?
Prorektor ved UiS Dag Husebø

9.45–10.30

Kommunikasjon på 123! 
 – digital etikette
Høgskolelektor Andrea Eikset, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, Høgskulen på Vestlandet

10.30–11.00

Pause

11.00–11.45

Informasjonssikkerhet – med spesielt blikk på administrative funksjoner
Informasjonssikkerhetsrådgiver Ingvild Stock Jørgensen, UiT Norges arktiske universitet

11.45–12.30

Aktuelle saker fra forskerforbundet
Forskerforbundet ved administrasjonssjef Birgitte Olafsen

12.30–13.30

Lunsj

Det tas forbehold om at det kan komme endringer i programmet.

Frist for påmelding er 1. mars 2019.

Påmelding: Invitasjon til påmelding sendes ut på e-post. Har du ikke mottatt invitasjon men ønsker å delta, kontakt:  

Arnljot Corneliussen, arnljot.corneliussen@uis.no tlf. 90105205/51832711

Påmeldte får beskjed om hvem som kommer med like etter fristens utløp. Som hovedregel gjelder først-til-mølla prinsippet, men styret kan måtte prioritere (institusjon/geografisk spredning) dersom påmeldingen blir større enn beregnet.

Deltakere får dekket reise og opphold etter gjeldende regler i staten. Husk også at retten til å delta på kurs er hjemlet i Hovedavtalen §40 (for medlemmer) og §39 (for tillitsvalgte). I Hovedavtalen slås det fast at arbeidstakere som ikke er tillitsvalgte ikke uten grunn skal nektes tjenestefri med lønn inntil 12 arbeidsdager per år, inkludert deltakelse på kurs og konferanser for tillitsvalgte og organisasjonsfaglige kurs. Reiseregningsskjema legges ut på arrangementssiden, eller sendes deltakere per e-post etter deltakelse på kurs og seminar.

Innkalling til årsmøtet, samt sakspapirer sendes ut i egen mail og legges ut på FFTA sine nettsider.

Spørsmål vedrørende vårseminaret kan rettes til den lokale arrangøren:

Arnljot Corneliussen, arnljot.corneliussen@uis.no tlf. 90105205/51832711