Kontakt

Kontaktperson Trym N. Holbek
Telefon 90206904
E-post ffta-nasjonalt@forskerforbundet.uio.no
Sosiale medier Facebook

Om oss

Forskerforbundets forening for teknisk/ administrativt personale (FFTA) er et nettverk for alle i sektoren som har en teknisk-administrativ og/eller lederstilling, og arbeider spesielt for vår gruppes lønns- og arbeidsvilkår. FFTA tilbyr kunnskapsarbeidere i en variert arbeidshverdag en felles identitet, og arrangerer blant annet kurs og seminarer med temaer som er spesielt interessante for oss.

Kontakt FFTA-styretffta@forskerforbundet.no eller din lokale Kontaktperson