Vårseminar 2018

FFTA inviterer til seminar med årsmøte i Tromsø 16. og 17. april 2018

Seminaret holdes på Scandic Ishavshotel i Tromsø

Seminaret er fulltegnet, alle deltakere har fått bekreftelse per e-post.
Forskerforbundet dekker kostnader til reise og opphold. Reiseutgiftene dekkes i etterkant mot kvittering. Reiseregningsskjema er sendt deltakerne på e-post.

Innkalling og saker til årsmøtet

Tema for seminaret er «Etterdønninger etter omorganiseringene i sektoren»

Program

Dag 1, mandag 16. april
10.30-11.00Registrering og lett servering
11.00-11.45Velkommen og presentasjon av resultatene fra lønns- og karriereundersøkelsen 2017
FFTAs styre
11.45-12.45Arbeidsmiljø i en omstillingstid
Amanuensis Olav Daae, UiT Norges arktiske universitet
12.45-13.45Lunsj 
13.45-14.45Når flere skal bli til en  - Den utfordrende implementeringen av sammenslåinger
Professor Kjell Arne Røvik, UiT Norges arktiske universitet
14.45-15.00Pause med kaffe mm.
15.00-16.00Stressmestring i praksis
Psykolog og organisasjonsutvikler Linda Fluge
16.00-16.30Pause med noe å bite i
16.30-17.30Årsmøte i FFTA
19.00Aperitiff og middag på Scandic Ishavshotellet
 
Dag 2, tirsdag 17. april
09.00-09.45Kontorløsninger - prosjektets dilemma
Prosjektleder Øistein Hansen, Avdeling for bygg og eiendom, UiT
09.45-10.15

«Fortellinger fra et landskap» - erfaringer fra å jobbe i landskap
Forskningsrådgiver Trond Brattelid, HVL

10.15-10.45Deltakernes erfaringer - ordet fritt
10.45-11.15Pause med kaffe mm.
11.15-12.15

Hva sier forskningen om åpne landskap?
Professor Knut Inge Fostervold, UiO

12.15-13.00Hvordan jobber Forskerforbundet med denne problemstillingen? 
Spesialrådgiver Kari Folkenborg, Forskerforbundet
13.00-14.00

Lunsj

14.00-14.45

Aktuelle saker fra Forskerforbundet 
Kristian Mollestad, medlem av Hovedstyret

Praktisk informasjon om deltakelse på seminar:

Seminarene planlegges og arrangeres av FFTAs styre i samarbeid med medlemmer ved den institusjonen som er vertskap. Vi søker midler og er ansvarlig for budsjett og regnskap. Deltakere får derfor dekket reise og opphold etter gjeldende regler i Staten. 
Som en hovedregel gjelder først-til-mølla-prinsippet for påmelding, men styret kan måtte prioritere dersom påmeldingen skulle bli mye større enn beregnet (sikre geografisk og institusjonsvis spredning eller at kontaktpersoner får delta), men dette har hittil ikke vært et problem. Husk også at retten til å delta på kurs er hjemlet i Statens Personalhåndbok: medlem uten tillitsverv kan bruke inntil 12 dager til kurs per år (SPH 8.34 § 34). Reiseregningsskjema legges ut på arrangementssiden, eller sendes deltakere per e-post etter deltakelse på kurs og seminar.