Lønn og arbeidsforhold

Gjennom sin virksomhet ønsker FFTA å bidra til å gi deg som medlem den best mulige lønns- og karrieremessige uttelling for den kompetansen du har og den innsatsen du gjør, uavhengig av hvor du er i organisasjonen.

FFTA arbeider hele tiden for å sikre vår gruppes lønns- og arbeidsforhold - både i tett samarbeid med Forskerforbundets sekretariat og med lokallagene.

FFTA jobber aktivt for å synliggjøre vår gruppe i Forskerforbundets politikkdokumenter. I 2023 revideres Forskerforbundets politikk for teknisk-adminitrativt tilsatte. Arbeidet for bedre lønn- og arbeidsvilkår er forankret i Forskerforbundets arbeidsprogram.

I samarbeid med Forskerforbundet sentralt gjennomførte FFTA i 2013 og 2017 undersøkelser blant alle våre medlemmer i teknisk-administrative stillinger om lønns- og karrieremuligheter (Skriftserien 1/2014 og Skriftserien 4/2018). I 2023 planlegges en større undersøkelse om teknisk-administrativt ansattes arbeidsvilkår og karriereveier, i regi av NIFU. Funn fra disse undersøkelsene vil danne grunnlaget for nye mål og tiltak i arbeidet for vår gruppe.

FFTA har ikke noen direkte rolle i lønnsforhandlinger. Har du spørsmål om egen lønn anbefaler vi at du tar kontakt med ditt lokallag. Om du er nysgjerrig på hvordan du kan bedre egen lønn har vi har samlet noen tips som kan være til hjelp i FFTAs En liten guide til lønnskrav og lønnsforhandlinger