Medbestemmelsesbarometeret

Fra 2016 til 2023 var Forskerforbundet med i partnerskapet bak Medbestemmelsesbarometeret, som annethvert år tar temperaturen på medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv. Barometeret er et prosjekt hos Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet.

Article Image

Medbestemmelsesbarometeret 2022

Rapport fra medbestemmelsesbarometeret 2022 ble lansert tirsdag 24. januar 2023.

Medbestemmelsesbarometeret 2021

Medbestemmelsesbarometeret 2021 ble lansert tirsdag 15. februar 2022.

Medbestemmelse i Forskerforbundet – Medlemsundersøkelse i ikke-statlig tariffområde

I november 2020 gjennomførte Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) en egen undersøkelse om arbeidsforhold, medbestemmelse og medvirkning blant Forskerforbundets medlemmer i ikke-statlig tariffområde. Resultatene fra denne undersøkelsen ble publisert i mai 2021.

Faglig skjønn under press

Denne rapporten presenterer funn og analyser fra fire casestudier om medbestemmelse, ledelse, styringsmekanismer og bruken av faglig skjønn. De fire casene omfatter helseforetak, politiet, universitets- og høgskolesektoren samt olje- og gasselskap, med deltakere fra medlemmer i Forskerforbundet, Lederne, Legeforeningen og Politiets Fellesforbund. Rapporten ble lansert 19. oktober 2020.

Medbestemmelsesbarometeret 2020

Rapport fra medbestemmelsesbarometeret 2020 ble lansert onsdag 12. august 2020.

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet har utført undersøkelsen på oppdrag fra Forskerforbundet, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Lederne, Legeforeningen, Norsk tjenestemannslag (NTL) og Politiets Fellesforbund.

Medbestemmelsesbarometeret 2019

Rapport fra medbestemmelsesbarometeret 2019 ble lansert onsdag 10. april 2019.

Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse for Forskerforbundet

I oktober 2018 gjennomførte Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) en egen undersøkelse om arbeidsforhold, medbestemmelse og medvirkning blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde. Resultatene fra denne undersøkelsen ble publisert i februar 2019.

Medbestemmelsesbarometeret 2017

Første rapport fra medbestemmelsesbarometeret 2017 ble lansert 4. desember 2017.

Om Medbestemmelsesbarometeret

Medbestemmelsesbarometeret er en representativ spørreundersøkelse om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv. Prosjektet tar sikte på å fange opp endringer i oppfatningene om arbeidet, arbeidsorganiseringen, organisasjon og ledelse, den norske samarbeidsmodellen og særlig medbestemmelse og medvirkning på arbeidsplassene.

Medbestemmelsesbarometeret har siden 2016 bidratt til å utdype vår kunnskap og forståelse av de mekanismene som fører til endringer i arbeidslivet, både tilsiktede og utilsiktede, spesielt når det gjelder medbestemmelse, medvirkning, partssamarbeid, deltakelse, styring og ledelse.

Gå til prosjektets nettside