Medbestemmelsesbarometeret: Svak bedring, men fortsatt for liten involvering

Arbeidstakernes opplevelse av innflytelsen over egen arbeidssituasjon øker noe, viser Medbestemmelsesbarometeret for 2019.
– Gode ledere tar i bruk de ansattes erfaring og kompetanse i organiseringen av arbeidet. Her er det mye som gjenstår, mener Forskerforbundets nestleder Kristin Dæhli.

Article Image

Medbestemmelsesbarometeret

Medbestemmelsesbarometeret for 2019 ble lagt frem på OsloMet onsdag 10. april. Barometeret gjennomføres av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), og eies av et partnerskap av fem fagforbund: Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Legeforeningen, Lederne og Forbundet ledelse og teknikk.

Barometeret viser at arbeidstakernes opplevelse av innflytelse over sin egen arbeidssituasjon øker noe, sammenlignet med tall fra 2016 og 2017. Men sammenliknet med 2009, er opplevelsen av medbestemmelse fortsatt lav.

– Medbestemmelsesbarometeret er viktig for å ta temperaturen på norsk arbeidsliv, og det er positivt at vi kan se en liten bedring i medbestemmelsen. Men hovedbildet over tid gir likevel grunn til bekymring. Det siste tiåret er medbestemmelsen redusert, og standardisering og kontroll har befestet seg som den dominerende ledelsesformen i norsk arbeidsliv, sier Dæhli.

Både tillitsvalgte og ansatte opplever lavere grad av innflytelse på organisering av arbeidet der de jobber, sammenlignet med tall fra 2009. Det bekymrer Dæhli.

– Det stilles individuelle krav til det vi arbeidstakere leverer fra oss, men vi får i liten grad være med på å bestemme hvordan arbeidet vårt best organiseres. Det er et stort paradoks. Våre medlemmer har lang utdanning og høy kompetanse, og kjenner virksomhetene sine godt. Gode ledere vet å ta i bruk denne kompetansen, mener hun.

Medbestemmelsesbarometeret viser også at situasjonen varierer mellom de ulike tariffområdene. I Spekter-området er det særlig høy grad av standardisering og kontroll, og lav grad av medbestemmelse.

– Dette er verdt å merke seg, ikke minst fordi medbestemmelsen er høyere i det statlige tariffområdet. Selv om staten er eier av virksomheter i begge tariffområdene, kommer Spekter-området signifikant dårligere ut. Jeg vil gjerne arbeide sammen med våre tillitsvalgte i Spekter for å ta tak i dette, avslutter Dæhli.

Se også Dæhlis debattinnlegg - "Arbeidsgiverrådet i staten utfordrer synet på arbeidsgiver og arbeidstaker som likeverdige parter"