– Medbestemmelse viktig for tilliten i arbeidslivet

– Medbestemmelsesbarometeret for 2020 viser en positiv sammenheng mellom medbestemmelse, tillit og produktivitet. Det burde inspirere arbeidsgivere til å styrke involveringen av sine ansatte, mener Forskerforbundets nestleder Kristin Dæhli.

Article Image

Forskerforbundets nestleder Kristin Dæhli

Onsdag 12. august ble Medbestemmelsesbarometeret for 2020 lagt fram. 

Temaet for årets barometer er «tillit, digitalisering og kontroll». Det er Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet som utarbeider det årlige barometeret, som tar tempen på medbestemmelse og ledelsesformer i norsk arbeidsliv. Forskerforbundet er et av fem fagforbund som står bak.

Et hovedfunn i årets rapport er den positive sammenhengen mellom medbestemmelse, tillit og produktivitet. Standardisering og kontroll henger negativt sammen med de ansattes tillit til ledelsen, mens økt medbestemmelse gir økt tillit. Og økt tillit bidrar til økt produktivitet.

– Disse funnene burde inspirere arbeidsgivere til å styrke involveringen av sine ansatte. Medbestemmelse er en enkel og rimelig måte å sikre tillit og produktivitet på arbeidsplassen, til beste for hele virksomheten, mener Dæhli.

Barometeret viser også at tilliten er størst ved mindre virksomheter. Det synes Dæhli er interessant.

– Innenfor høyere utdanning har vi akkurat gjennomført en stor strukturreform, med en rekke fusjoner. Virksomhetene har blitt stadig større. Økt kvalitet var hovedargumentet for disse fusjonene, men funnene i Medbestemmelsesbarometeret peker i en annen retning. Mindre virksomheter har større grad av tillit, som igjen er positivt for produktiviteten, sier hun.

Hun forteller om tilbakemeldinger fra tillitsvalgte som tyder på at medbestemmelsen mange steder er under press.

– Et nylig eksempel er beredskapsarbeidet ved NTNU, der ledelsen valgte å lukke prosessen og holde de ansatte utenfor. Slike prosesser gir ledelsen dårligere verktøy for å ta gode beslutninger, understreker Dæhli.

Se ogå sak i Forskerforum: – Medbestemmelse øker tilliten og produksjonen på arbeidsplassen.