Forskningspolitisk seminar 2024: Kampen om kunnskapen

Fra politisk hold kommer økte krav og forventninger om at forskningen skal gi «her og nå»-nytte, og at utdanningene skal være korte, fleksible og arbeidslivsorienterte. Ser vi et skifte i kunnskapssyn, når vi har en statsråd og et stortingsflertall som mener høyere utdanning er blitt for akademisert? Og er vi i ferd med å svekke kravene til kvalitet i forskning og høyere utdanning?

Vi ønsker velkommen til vårt tradisjonsrike forskningspolitiske seminar, som i år arrangeres tirsdag 5. november på Hotel Bristol i Oslo.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel er en av innlederne, og Aksel Kjær Vidnes, redaktør for forskning.no, er møte- og debattleder.

Sett av dagen!

Vi kommer tilbake med mer informasjon over sommeren.

Seminaret vil bli strømmet.

#forskpol24