Høring – forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranselovens §10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Det vises til departementets høringsbrev av 22. november 2018.

Innledningsvis takker Forskerforbundet for å ha blitt tatt med som høringsinstans i denne saken som for vårt vedkommende har stor interesse, spesielt når det gjelder å sikre mangfoldet av fagbøker innen høyere utdanning. Vi mener også at dette unntaket fra konkurranselovens §10 ved omsetning av bøker bidrar til å sikre eksistensen av mindre campusbokhandlere – til beste, ikke bare for studentene og de ansatte, men også for hele lokalsamfunn.

Forskerforbundet er glad for at ordningen med fastpris på bøker videreføres, og viser i den forbindelse til våre tidligere brev av 12.10.2010 (ref.: 27939) om unntak fra konkurranselovens §10 og 14.03.2013 (ref.:81637) som gjaldt forslag til lov om omsetning av bøker.

Det at man nå knytter fastprisperioden opp til en 12 måneders periode fra utgivelsen, og ikke til en dato året etter utgivelsestidsåret, synes vi representerer en større grad av likebehandling enn hva forholdet er i dag. 

I valget mellom de to modellene for fastprisperioder synes vi at modell 2 fremstår som best. Den knytter perioden til tittelen og ikke til formatet, og blir også mer rettferdig i forhold til de titlene som kun foreligger i ett format, og disse er vel gjerne de «smaleste» utgivelsene.

Vi er også enig i at unntaket løper i en fireårsperiode frem til og med 31. desember 2022. Som departementet selv skriver i høringsforslaget, bidrar dette til forutsigbarhet i bransjen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær