Revidert nasjonalbudsjett 2015

Statsbudsjettet for 2015

Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité hadde høring om statsbudsjettet mandag 20. oktober, der Forskerforbundet deltok. Komiteens innstilling ble avgitt torsdag 4. desember 2014.