Flere studieplasser og mer til nyskaping i revidert budsjett

Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre kom mandag til enighet om revidert nasjonalbudsjett 2015. – Det er bra at det opprettes flere studieplasser i et år med rekordmange søkere til høyere utdanning, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Forskerforbundet er også glad for opprettelsen av et nytt pre-såkornfond for gründerbedrifter.
– Skal vi nå 3 %-målet for forskningsinnsats er det viktig at det offentlige bidrar med flere virkemidler for å øke den private forskningsinnsatsen, sier Petter Aaslestad.

I avtalen som ble offentliggjort mandag ettermiddag ligger bevilgninger til opprettelse av 500 nye studieplasser fra høsten 2015. Antall nye studentboliger økes med 200, til totalt 2 200 i 2015. Det settes av 40 mill. kr. til en ny pre-såkornordning som skal støtte gründerbedrifter i oppstartfasen.

Partiene er også enige om å bevilge 25 mill. kr. til næringsrettet forskning på fornybar energi (FORNY2020) og 20 millioner kroner til miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, og om å flytte 10 mill kr. fra olje- og petroleumsforskning til klimaforskning.

Finanskomiteen skal avgi sin innstilling om revidert nasjonalbudsjett 12. juni, og Stortinget vedtar budsjettet fredag 19. juni.