Systemmeldingen

Regjeringen har varslet at den vil legge frem en stortingsmelding om forskningssystemet våren 2025.