Forskningssystemet styrkes når forskerne støttes

– Regjeringens melding om forskningssystemet må ta utgangspunkt i dem som utgjør systemet – nemlig forskerne. Det var budskapet da Guro Lind deltok på innspillsmøte om meldingen.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind og forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Løkensgard Hoel. 12. april ga Lind sine innspill til Hoel om systemmeldingen.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind deltok 12. april på et innspillsmøte om forskningssystemet. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om forskningssystemet (også kjent som Systemmeldingen), en melding som er viktig for Forskerforbundets medlemmer.

– Få kjenner forskningssystemet så godt som oss. Vi har medlemmer i hele bredden av norsk forskning, fra den klassiske universitetsprofessoren til instituttforskere i tett samspill med næringslivet, og arkivarer og kuratorer som tar vare på norsk kulturarv. Vårt mål er at systemmeldingen skal anerkjenne og utvikle alle deler av denne forskningsinnsatsen, sier Lind.

Hun har tidligere skrevet om meldingen i bladet Forskningspolitikk. Der ber hun om at hele forskningssystemet må ses i sammenheng, og at det legges til rette for god arbeidsdeling og godt samarbeid.

– Å ta ut mer av potensialet i det norske forskningssystemet, handler i stor grad om å ta vare på bredden og mangfoldet. Ikke minst handler det om at alle de ulike forskerne må sikres gode rammebetingelser. Til syvende og sist er ikke forskningssystemet noe mer enn menneskene som arbeider der, og systemmeldingen må bidra til å fjerne unødvendige hindringer i forskernes arbeidshverdag. Stikkord er tid til forskning, mindre rapportering, mer langsiktig finansiering og tryggere karriereveier, mener Lind.