Ekspertutvalg systemmeldingen

Ekspertutvalget skal gi råd til Hovedstyret i arbeidet med stortingsmeldingen om forskningssystemet (Systemmeldingen).

Hovedstyret har vedtatt å sette ned et ekspertutvalg i forbindelse med stortingsmeldingen om forskningssystemet (Systemmeldingen). Utvalget skal gi råd til Hovedstyret i arbeidet med meldingen.

Ekspertutvalget har funksjonstid til og med stortingsbehandlingen av meldingen i 2025.

Medlemmer av utvalget:

Steinar A. Sæther, professor ved Universitetet i Oslo
Hilde Larsen Damsgaard, dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge
Dag Aksnes, forsker I ved NIFU
Benedicte Stavik, seniorforsker ved Oslo universitetssykehus
Thomas Walle, forskningsleder ved Musea i Sogn og Fjordane

Mandat:

Ekspertutvalget for systemmeldingen om forskning er et rådgivende ekspertutvalg for Hovedstyret og oppnevnes frem til og med stortingsbehandlingen av stortingsmeldingen om forskningssystemet i 2025. 

Ekspertutvalget gir råd til hovedstyrets oppfølging av meldingsarbeidet. Ekspertutvalget skal bidra til å videreutvikle Forskerforbundets forskningspolitikk. Videre skal utvalget bidra til å sikre at Forskerforbundets innspill ivaretar de viktigste problemstillingene for alle forskningsutførende sektorer. Herunder skal utvalget bidra til å identifisere problemstillinger og foreslå løsningsforslag.

(HS-sak 66/23 og 77/23)