Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Fakta om forskning

Aktuell statistikk for norsk og nordisk forskningsinnsats. Nøkkeltall for norsk universitets- og høyskolesektor.

FoU-utgifter per innbygger, 2018

(FoU-utgifter per innbygger, 2018)

FoU i Norge

Den norske ressursinnsatsen i FoU registreres både i form av penger og personale. Innsatsen kartlegges i ettertid gjennom de regulære FoU-statistiske undersøkelsene som gjennomføres hvert år for næringslivet og instituttsektoren og annethvert år for universitets- og høgskolesektoren. Kartleggingen omfatter både omfanget av FoU-utgifter, antall personer involvert i FoU og de FoU-årsverk disse utfører.

NIFU har statistikkansvaret for den offisielle norske FoU-statistikken for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet.

Hovedtall (2019)
UoH-sektoren (2019)
Instituttsektoren (2019)
Helseforetakene (2017)
She Figures – kvinner i forskning (2021)
FoU i næringslivet (SSB, 2019)

For mer informasjon, figurer og tabeller, se NIFUs sider for FoU-statistikk.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) har samlet utvalgt statistikk om kjønnsfordeling og mangfold i forskning

Nordisk FoU-statistikk

NIFU: Nordisk FoU-statistikk (2019)

For mer informasjon, figurer og tabeller, se NIFUs sider for nordisk FoU-statistikk.

Universitets- og høyskolesektoren

Vi har samlet en del nøkkeltall og aktuell statistikk for universitets- og høyskolesektoren. Kilde: DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Nøkkeltall for universitets- og høyskolesektoren

  • Del denne siden: