Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Fakta om forskning

Aktuell statistikk for norsk og nordisk forskningsinnsats. Nøkkeltall for norsk universitets- og høyskolesektor.

FoU-utgifter per innbygger, 2020

(FoU-utgifter per innbygger, 2020)

FoU i Norge

Norsk FoU-statistikk skiller mellom tre forskningsutførende sektorer; næringslivet, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren.

Helseforetakene inngår i FoU-statistisk sammenheng i henholdsvis universitets- og høgskolesektoren (universitetssykehus) og instituttsektoren (øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus). Helseforetakene dekkes i en egen undersøkelse som også gjennomføres annethvert år.

Fra 2022 har SSB ansvaret for den offisielle norske FoU-statistikken for alle sektorer. NIFU hadde tidligere statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.

Hovedtall (2021, foreløpige tall)
UoH-sektoren (2021)
Instituttsektoren (2021)
Helseforetakene (2021)
She Figures – kvinner i forskning (2021)
FoU i næringslivet (2021, foreløpige tall)

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) har samlet utvalgt statistikk om kjønnsfordeling og mangfold i forskning

Nordisk FoU-statistikk

NIFU: Nordisk FoU-statistikk (2020)

For mer informasjon, figurer og tabeller, se NIFUs sider for nordisk FoU-statistikk.

Universitets- og høyskolesektoren

Vi har samlet en del nøkkeltall og aktuell statistikk for universitets- og høyskolesektoren. Kilde: DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Nøkkeltall for universitets- og høyskolesektoren

  • Del denne siden: