Hvorfor grunnlovsfeste akademisk frihet?

Forskerforbundet og Norsk studentorganisasjon arrangerte et seminar om grunnlovsfesting av akademisk frihet 14. mai 2024 på Litteraturhuset i Oslo.

Her kan du se opptak av seminaret.

Norsk studentorganisasjon og Forskerforbundet har foreslått å grunnlovsfeste akademisk frihet. På seminaret spurte vi om det i det hele tatt er en god idé? Hvordan bør i så fall en ny formulering i grunnloven lyde? 

14:30Kaffe og samling
  
15:00Velkommen – og derfor vil vi grunnlovsfeste akademisk frihet
 ved Guro Elisabeth Lind (leder, Forskerforbundet) og Oline Sæther (leder, Norsk studentorganisasjon)
  
15:15«Vetenskapens, konstens och den högsta utbildningens frihet är tryggad» – Akademisk frihet i den finske grunnloven
 ved Markku Suksi, professor i offentlig rett ved Åbo Akademi
  
15:30Perspektiver fra Europa
 ved Ole Petter Ottersen, fungerende generalsekretær i Universitetsalliansen The Guild
  
15:45«Be careful what you ask for»? – Juridiske perspektiver
 en samtale med jusprofessorene Hans Petter Graver (UiO) og Hans Morten Haugen (VID)
  
16:00Andre perspektiver
  
 «Rettigheten er for hele samfunnet, ikke bare for forskere»
ved Vidar Enebakk, De forskningsetiske komiteene
  
 Hva betyr det for akademia?
ved Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder og leder for Universitets- og høyskolerådet (UHR)
  
 Om forskning og forskere utenfor UH-sektoren
ved advokat Christian Hambro, rådgiver for Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) og tidligere direktør for Forskningsrådet
  
 Samtale/debatt
  
16:30Mot et grunnlovsforslag? Innretning og videre prosess
 ved stortingsrepresentant Grete Wold (SV)
  
 Diskusjon
  
17:00Slutt

Innledere2_Akademisk-frihet_140524.jpg

På seminaret deltok (f.v.) Grete Wold (stortingsrepresentant for SV), Ole Petter Ottersen (Universitetsalliansen The Guild), Hans Petter Graver (Universitetet i Oslo), Hans Morten Haugen (VID vitenskapelige høyskole), Guro Elisabeth Lind (Forskerforbundet), Sunniva Whittaker (Universitetet i Agder og Universitets- og høyskolerådet), Christian Hambro (advokat og tidligere direktør for Forskningsrådet), Markku Suksi (Åbo Akademi), Vidar Enebakk (De nasjonale forskningsetiske komiteene, FEK), Oline Sæther (NSO), og Lise Selnes (stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, ikke avbildet).