Stipendiat og postdoktor

Forskerforbundet er det naturlige valget for deg som er stipendiat eller postdoktor. Vi organiserer til sammen rundt 2500 stipendiater og postdoktorer og er den eneste fagforeningen med en reell politikk for disse gruppene.

Vi driver påvirkningsarbeid overfor myndigheter og institusjonene i saker som angår forskningsfinansiering, forskerutdanning, rettighetsproblematikk, akademisk frihet, arbeidsvilkår og lover og regelverk. For mer informasjon om vår politikk og arbeid for stipendiater og postdoktorer, se lenkene under.

Vi jobber aktivt for å sikre stipendiater og postdoktorer:

  • Gode arbeidsvilkår: Vi jobber for at du skal ha en god balanse mellom pliktarbeid og forskningstid.
  • Konkurransedyktig lønn: Vi har medvirket til at startlønna for stipendiater har økt slik at den holder tritt med lønnsutviklingen ellers i samfunnet, og at postdoktorer har fått samme startlønn som andre førstestillinger.
  • Gode karriereløp: Vi arbeider aktivt mot lange midlertidige ansettelsesperioder. 

Vi arrangerer også kurs og seminarer spesielt tilpasset stipendiater og postdoktorer, med tema som lønnsforhandling og arbeidsvilkår.

Som medlem av Forskerforbundet betaler stipendiater redusert kontingent. Det første året som medlem betaler du kun 25 % av ordinær kontingent, deretter 50 %.

Helsetelefon_banner.jpg