Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Stipendiat/postdoktor

Forskerforbundet er det naturlige valget for deg som er stipendiat eller postdoktor. Vi organiserer til sammen mer enn 2000 medlemmer i rekrutteringsstillinger og er den eneste fagforeningen med en reell politikk for denne gruppa.

Stipendiat? Organiser deg!

(Stipendiat? Organiser deg!)

Dette gjør vi for deg

 • Vi forhandler lønn for stipendiater og postdoktorer i sentrale og lokale forhandlinger. 
 • Vi har medvirket til at startlønna for stipendiater har økt med 20 lønnstrinn på 15 år, og at postdoktorer har fått samme startlønn som andre førstestillinger.
 • Vi ivaretar deg i en eventuell arbeidskonflikt. Som medlem har du rett til hjelp fra lokal tillitsvalgt og, om nødvendig, juridisk bistand.
 • Vi ivaretar dine immaterielle rettigheter.
 • Vi kjemper for bedre arbeidsvilkår, redusert midlertidighet og flere faste vitenskapelige stillinger.
 • Vi arrangerer kurs og seminarer spesielt tilpasset stipendiater og postdoktorer.
 • Vi driver påvirkningsarbeid overfor myndigheter og institusjonene i saker som angår forskningsfinansiering, forskerutdanning, rettighetsproblematikk, akademisk frihet, arbeidsvilkår og lover og regelverk.
 • Vi holder deg oppdatert om saker angående forskning og høyere utdanning gjennom våre nettsider og medlemsbladet Forskerforum
 • Vi sikrer deg markedets beste forsikringsordninger og gunstig bankavtale.
 • Stipendiater har gratis tilgang til helsetelefon inkludert i medlemskapet.
 • Stipendiater betaler redusert kontingent. Det første året som medlem betaler du kun 25 % av ordinær kontingent, deretter 50 %.

Les mer om våre generelle medlemsfordeler

Våre råd til stipendiater

Har du nylig blitt stipendiat, eller har du spørsmål om rettigheter rundt lønn, pliktarbeid eller utsettelse av innlevering? På denne siden har vi samlet noen generelle råd rundt hva du bør være oppmerksom på som stipendiat:

Våre råd til stipendiater

Våre hovedmål for stipendiater og postdoktorer

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser.
 • Forskerutdanningen og prosjektoppfølgingen skal være av høy internasjonal kvalitet.
 • Det skal tilrettelegges for lengre utenlandsopphold i løpet av perioden.
 • Bedre karriereplanlegging og flere faste førstestillinger.
 • Arbeidsvilkår og ressurser som gjør det mulig å bli ferdig på normert tid.
 • God veiledning og oppfølging.

Vår stipendiatpolitikk

Vår politikk for postdoktorer

Vårt syn på forskerutdanning, rekruttering og mobilitet

  Notat fra Forskerforbundet: Hvordan bør framtidens norske postdoktorstilling utformes?

 • Del denne siden: