Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Stipendiat/postdoktor

Forskerforbundet er det naturlige valget for deg som er stipendiat eller postdoktor. Vi organiserer til sammen mer enn 2000 medlemmer i rekrutteringsstillinger og er den eneste fagforeningen med en reell politikk for denne gruppa.

Stipendiat? Organiser deg!

(Stipendiat? Organiser deg!)

Dette gjør vi for deg

 • Vi forhandler lønn for stipendiater og postdoktorer i sentrale og lokale forhandlinger. 
 • Vi har medvirket til at startlønna for stipendiater har økt med 20 lønnstrinn på 15 år, og at postdoktorer har fått samme startlønn som andre førstestillinger.
 • Vi ivaretar deg i en eventuell arbeidskonflikt. Som medlem har du rett til hjelp fra lokal tillitsvalgt og, om nødvendig, juridisk bistand.
 • Vi ivaretar dine immaterielle rettigheter.
 • Vi kjemper for bedre arbeidsvilkår, redusert midlertidighet og flere faste vitenskapelige stillinger.
 • Vi arrangerer kurs og seminarer spesielt tilpasset stipendiater og postdoktorer.
 • Vi driver påvirkningsarbeid overfor myndigheter og institusjonene i saker som angår forskningsfinansiering, forskerutdanning, rettighetsproblematikk, akademisk frihet, arbeidsvilkår og lover og regelverk.
 • Vi holder deg oppdatert om saker angående forskning og høyere utdanning gjennom våre nettsider og medlemsbladet Forskerforum
 • Vi sikrer deg markedets beste forsikringsordninger og gunstig bankavtale.
 • Stipendiater betaler redusert kontingent. Det første året som medlem betaler du kun 25 % av ordinær kontingent, deretter 50 %.

Les mer om våre generelle medlemsfordeler

Våre hovedmål for stipendiater og postdoktorer

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser.
 • Forskerutdanningen og prosjektoppfølgingen skal være av høy internasjonal kvalitet.
 • Det skal tilrettelegges for lengre utenlandsopphold i løpet av perioden.
 • Bedre karriereplanlegging og flere faste førstestillinger.
 • Arbeidsvilkår og ressurser som gjør det mulig å bli ferdig på normert tid.
 • God veiledning og oppfølging.

Vår stipendiatpolitikk

Vår politikk for postdoktorer

Vårt syn på forskerutdanning, rekruttering og mobilitet

  Notat fra Forskerforbundet: Hvordan bør framtidens norske postdoktorstilling utformes?

 • Del denne siden: