Type medlemskap

Pris

Ordinær kontingent

Ansatt i mer enn 50 % stilling

549 kr./mnd.

 

Redusert kontingent

Ansatt i 50 % stilling eller mindre

(55 % av ordinær kontingent)

297 kr./mnd.

 

 

Stipendiat, første års medlemskap

(25 % av ordinær kontingent)

137 kr./mnd.

 

Stipendiat, 2.–4. års medlemskap

(50 % av ordinær kontingent)

275 kr./mnd.

 

Stipendiat (medlem før 1. januar 2022)

(55 % av ordinær kontingent)

Kontingent trekkes månedlig via lønn. Det er også anledning til å betale via giro kvartalsvis.

297 kr./mnd.

 


 

Dobbeltmedlem

Det er ulike måter å beregne kontingenten for dobbeltmedlemskap på. 

Les mer her

 

 

Studentmedlem

Engangskontingent for hele studieperioden.
Gratis forsikring inkludert.

250 kr.


 

Ikke yrkesaktiv

(pensjonist, arbeidsledig, ulønnet permisjon)

Kontingent betales halvårlig via giro (kr. 306,-).

51 kr./mnd.

 

 

Grunnforsikring

Livs-, uføre-, kritisk sykdoms- og ulykkesforsikring – med reservasjonsrett. Trekkes/betales sammen med kontingenten.

198 kr./mnd.