Opphavsrettsutvalget

Forskerforbundets opphavsrettsutvalg er et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre.

Article Image

F.v: Hilde Trygstad, Kathrine Røe Redalen, Gisle Andersen, Dag Hensten, Terje Colbjørnsen og Olav Torvund

Medlemmer av utvalget:

(01.01.22–31.12.2024)

Olav Torvund, professor ved institutt for privatrett, UiO (utvalgsleder)
Hilde Trygstad, seksjonsleder bibliotek, VID vitenskapelige høgskole
Terje Colbjørnsen, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI
Kathrine Røe Redalen, professor ved NTNU
Gisle Andersen, forsker II ved NORCE
Dag Hensten, seniorrådgiver, avdeling for formidling og publikum ved Nasjonalmuseet

Sekretær: Fagsjef Jorunn Dahl Norgård

Mandat for utvalget:

Forskerforbundets opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres ytringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.