Opphavsrettsutvalget

Forskerforbundets opphavsrettsutvalg er et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre.

Article Image

F.v: Hilde Trygstad, Kathrine Redalen, Gisle Andersen, Dag Hensten, Terje Colbjørnsen og Olav Torvund

Medlemmer av utvalget:

(01.01.22–31.12.2024)

Olav Torvund, professor, institutt for privatrett, UiO (utvalgsleder)
Hilde Trygstad, hovedbibliotekar, VID vitenskapelige høgskole
Terje Colbjørnsen, førsteamanuensis, OsloMet
Kathrine Redalen, professor, institutt for fysikk, NTNU
Gisle Andersen, forsker II, NORCE
Dag Hensten, seniorrådgiver, avdeling for formidling og publikum ved Nasjonalmuseet

Sekretær: Fagsjef Jorunn Dahl Norgård

Mandat for utvalget:

Forskerforbundets opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres ytringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.