Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Skriftserien

Forskerforbundets skriftserie samler forbundets lønnsstatistikk, utredninger, undersøkelser og politikkdokumenter under en felles profil.

Notatene i skriftserien blir kun publisert elektronisk, som nedlastbare pdf-filer.

Utgivelser i skriftserien:

2022:

5/2022 Jeg elsker å være forsker, men... Medlemsundersøkelse om vitenskapelig ansattes oppfatning av arbeidshverdagen og den akademiske karrieren // English summary
4/2022 Forskerforbundets politikk for FoU i ABM-sektoren
3/2022 Arbeidstid og tidsregistrering ved universiteter og høyskoler
2/2022 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2021 (pdf) // (excel)
1/2022 Lønnsstatistikk for ikke-statlig sektor per 31.12.2021 (pdf) // (excel)

2021:

5/2021 Lønns- og arbeidsvilkår i helsesektoren
4/2021 Arbeidsvilkår, karrieremuligheter og tid til FoU i ABM-sektoren
3/2021 Lønnsstatistikk for ikke-statlig sektor per 31.12.2020 (pdf) // (excel)
2/2021 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2020 (pdf) // (excel)
1/2021 Forskerforbundets undersøkelse av arbeidssituasjonen i UH-sektoren under koronapandemien

2020:

4/2020 Generation Precarious
3/2020 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2019
2/2020 Lønnsstatistikk for annen offentlig sektor per 31.12.2019 (blir ikke produsert pga. problemer med datainnsamlingen)
1/2020 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2019 // korrigert versjon

2019:

7/2019 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 2016–2018
6/2019 Lønnsstatistikk for annen offentlig sektor per 31.12.2018
5/2019 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2018 // korrigert versjon
4/2019 Opphavsrett
3/2019 Forskerforbundets innovasjonspolitikk
2/2019 Oversikt over styringsform ved statlige universiteter og høyskoler
1/2019 Forskerforbundets politikk for helsesektoren

2018:

5/2018 Forskerforbundets politikk for lærerutdanning og lærerutdannere
4/2018 Lønns- og karriereutvikling for TA-personale i statlig UH-sektor (2017)
3/2018 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2017
2/2018 Lønnsstatistikk for annen offentlig sektor per 31.12.2017
1/2018 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2017

2017:

7/2017 Forskerforbundets likestillingspolitikk
7/2017 NAR's policy on gender equality – English translation
6/2017 Forskerforbundets politikk for postdoktorer
6/2017 NAR's policy on postdoctoral fellows – English translation
5/2017 Forskerforbundets stipendiatpolitikk
5/2017 NAR's policy on PhD candidates – English translation
4/2017 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2016
3/2017 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2016
2/2017 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2016
1/2017 Akademisk frihet under press
1/2017 Academic freedom under pressure – English translation

2016:

7/2016 Lærerutdannere om lærerutdanning – forutsetninger for kvalitet
6/2016 Karriereutvikling og arbeidsvilkår i helsesektoren
5/2016 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2015
4/2016 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2015
3/2016 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2015
2/2016 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 2013–2015
1/2016 'Grasrotrapporten' – Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

2015:

6/2015 Forskerforbundets politikk for instituttsektoren
5/2015 (Forskerforbundets politikk for ABM-sektoren) – erstattet av nytt politikkdokument 2022
4/2015 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale
3/2015 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2014
2/2015 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2014
1/2015 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2014

2014:

7/2014 Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren
6/2014 Oversikt over styringsform ved statlige universiteter og høgskoler
5/2014 Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram
4/2014 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2013
3/2014 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2013
2/2014 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2013
1/2014 Lønns- og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale

2013:

5/2013 Kartlegging av tid til forskning og utviklingsarbeid i ABM-sektoren
4/2013 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2012
3/2013 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2012
2/2013 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2012
1/2013 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 2010-2012

2012:

5/2012 Forskerforbundets innovasjonspolitikk
4/2012 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2011
3/2012 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2011
2/2012 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2011
1/2012 Institusjonenes hovedprinsipper for fordeling av tid til FoU

2011:

7/2011 Inntjeningskrav og FoU-tid ved forskningsinstituttene
6/2011 Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia
5/2011 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2010
4/2011 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2010
3/2011 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2010
2/2011 Studieplasser på marginalen
1/2011 Oversikt over styringsform ved statlige universiteter og høgskoler

2010:

7/2010 Research and higher education in Norway - v2
5/2010 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2009
4/2010 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2009
3/2010 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2009
1/2010 (Opphavsrett) – utgitt i ny utgave 2019

2009:

6/2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 2006-2009
5/2009 Oppfatninger om arbeidstidsregistrering
4/2009 Tid til forskning og utviklingsarbeid
3/2009 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2008
2/2009 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2008
1/2009 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2008

(I 2008 ble det ikke gitt ut noen notater i skriftserien)

2007:

6/2007 Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer
5/2007 Kartlegging av tid til FoU i museumssektoren
4/2007 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.06
3/2007 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.06
2/2007 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.06

2006:

6/2006 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.03-31.12.05
5/2006 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.05
4/2006 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.05
3/2006 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.05
1/2006 Erfaringer med kvalitetsreformen
(Spørreundersøkelse til medlemmer høsten 2005)

2005:

7/2005 Erfaringer med kvalitetsreformen
(Spørreundersøkelse til lokallag høsten 2004)
6/2005 Evaluering av lokale forhandlinger - 2004
5/2005 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.04
4/2005 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.04
3/2005 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.04

2004:

4/2004 Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2003
3/2004 Lønnsstatistikk privat sektor - 2003
1/2004 Kartlegging av ressurser til tillitsvalgtarbeid i statlig UH-sektor

2003:

5/2003 Forskerforbundet: Beretning 01.09.00-31.12.02
4/2003 Lønnsstatistikk privat sektor - 2002
3/2003 Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002
2/2003 Evaluering av lokale forhandlinger - 2002

2002:

5/2002 Evaluering av lokale forhandlinger - 2001
4/2002 Lønnsstatistikk for privat sektor - 2001
3/2002 Seniorpolitikk

2001:

6/2001 Rekrutteringssituasjonen ved universitetene og høgskolene 1999-2000
5/2001 Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene
4/2001 Evaluering av lokale forhandlinger i staten - 2000
3/2001 Kartlegging av ressurser til tillitsvalgte i instituttsektoren
1/2001 Forskerforbundets beretning 1.9.98 - 31.8.00

  • Del denne siden: