Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Publikasjoner

Forskerforbundets vedtekter og vedtatte styringsdokumenter, faktaark, utgivelser i skriftserien, notater og aktuelle vedtak fra Hovedstyret. Brosjyrer og informasjonsmateriell. Pressemeldinger og debattinnlegg.

Vedtekter for Forskerforbundet, gjeldende fra 17.10.2018.

Verdiplattformen er Forskerforbundets overordnede dokument som forteller hvem vi er, hva vi står for og arbeider for. Sist endret av representantskapet 16.–17. oktober 2018.

I arbeidsprogrammet presenteres Forskerforbundets overordnede mål og hovedoppgaver 2019–2021. Vedtatt av representantskapet 16.–17. oktober 2018.

Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt en lønnspolitikk for 2020–2022 som skal bidra til at lokallag, tillitsvalgte og medlemmer kjenner de utfordringer, mål og verktøy man kan benytte i arbeidet med å nå de lønnspolitiske målsettingene.

Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt en rekke politikkdokumenter som utfyller Arbeidsprogrammet på sentrale områder.

Forskerforbundet utgir faktaark om aktuelle tema, med informasjon og anbefalinger til medlemmer og tillitsvalgte om gjeldende lov- og regelverk samt forbundets politikk.

Forskerforbundets politikkdokumenter, utredninger, undersøkelser og statistikk utgis i vår skriftserie.

Høringsuttalelser, kommentarer og innspill til statsbudsjett og stortingsmeldinger, og andre aktuelle uttalelser fra Forskerforbundet.

Avisinnlegg, kronikker og leserbrev fra Forskerforbundet.

Dersom du trenger informasjon, skal rekruttere nye medlemmer, skal arrangere kurs eller seminarer, kan du bestille materiell fra Forskerforbundet.

  • Del denne siden: