Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Publikasjoner

Forskerforbundets vedtekter og vedtatte styringsdokumenter, faktaark, utgivelser i skriftserien, notater og aktuelle vedtak fra Hovedstyret. Brosjyrer og informasjonsmateriell.

Vedtekter for Forskerforbundet, gjeldende fra 22.10.2021.

Verdiplattformen er Forskerforbundets overordnede dokument som forteller hvem vi er, hva vi står for og arbeider for. Sist endret av representantskapet 21.–22. oktober 2021.

I arbeidsprogrammet presenteres Forskerforbundets overordnede mål og hovedoppgaver 2022–2024. Vedtatt av representantskapet 21.–22. oktober 2021.

Forskerforbundets forskermelding er en tilstandsrapport over forskerkarrieren og forskernes arbeidshverdag. I meldingen trekker vi fram seks hovedutfordringer for et vellykket forskningssystem, sett fra forskernes ståsted, som det er viktig at myndigheter, institusjoner og forskernes organisasjoner går sammen om å løse.

Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt en lønnspolitikk for 2020–2022 som skal bidra til at lokallag, tillitsvalgte og medlemmer kjenner de utfordringer, mål og verktøy man kan benytte i arbeidet med å nå de lønnspolitiske målsettingene.

Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt en rekke politikkdokumenter som utfyller Arbeidsprogrammet på sentrale områder.

Forskerforbundet utgir faktaark om aktuelle tema, med informasjon og anbefalinger til medlemmer og tillitsvalgte om gjeldende lov- og regelverk samt forbundets politikk.

Forskerforbundets politikkdokumenter, utredninger, undersøkelser og statistikk utgis i vår skriftserie.

Høringsuttalelser, kommentarer og innspill til statsbudsjett og stortingsmeldinger, og andre aktuelle uttalelser fra Forskerforbundet.

Avisinnlegg, kronikker og leserbrev fra Forskerforbundet.

Dersom du trenger informasjon, skal rekruttere nye medlemmer, skal arrangere kurs eller seminarer, kan du bestille materiell fra Forskerforbundet.

  • Del denne siden: